Obec Šiba

OficiÁlne strÁnky obce

Fašiangový ples


Aj tento rok sa v našej obci konal Fašiangový ples.

... a takto sme sa zabávali :)

Uvítanie detí do života

 

Malých Šibianov uvítal do života v piatok 29. d ecembra 2017 o 14.00 hod. v kultúrnom dome starosta obce Stanislav Balaž. Po slávnostnom príhovore zablahoželal pozvaným rodičom.
Prítomní rodičia detí sa tiež podpísali do Pamätnej knihy obce.

Vianočná besiedka


15. decembra 2017 sme tradične prežili vo vianočnej atmosfére. Materská a základná škola si pripravili krásny kultúrny program, ktorým sme sa naladili na prichádzajúce sviatky. Ďakujeme všetkým rodičom a predstaviteľom obce za účasť na vianočnej besiedke a najmä za ich celoročnú spoluprácu.

Posedenie dôchodcov 2017


Uvítanie detí do života 29.12. 2016
Oznamy obce

ODSTÁVKA VODOVODU


7.3.2018

Horný vodojem 8,30-15,30

--------------------------------------

14.3.2018

Dolný vodojem 8,30-15,30

Sťiahnuť oznam v pdf

Videoprezentácia


Počasie

img

Návštevnosť