Obec Šiba

OficiÁlne strÁnky obce

DEDINSKÁ FOLKLÓRNA SKUPINA (DFS) DUJAVA


,,Keď raz venujete svoje srdce folklóru už nie je cesta späť, je to láska na celý život....´´

Úvod

Jedným zo znakov, ktoré charakterizujú každú krajinu, je jej ľudová kultúra – ľudové zvyky, tradície, kroje, piesne, tance, hudba, slovesné diela a remeslá. V súčasnosti, vystupuje do popredia čoraz väčšia potreba zachovať dedičstvo našich predkov s jeho jedinečnými znakmi a zvláštnosťami. Dôvodom, prečo je nutné chrániť ľudovú kultúru, sú neustále zmeny v životnom štýle, v spôsobe myslenia a konania ľudí. Folklór je súčasťou identity národov a národnostných menšín, má výrazné etnické znaky a dnes sa považuje za hodnotnú časť nehmotného kultúrneho dedičstva.

Tradícia a história DFS Dujava

Zvyky a tradície mali vždy regionálny charakter, pretože sa viazali na určitý región Slovenska. Obec Šiba viaže svoju kultúru k etnickej oblasti Šariša a Zemplína. Mnoho zvykov sa v tejto obci zachovalo dodnes, a to najmä vďaka nadšencom – milovníkom ľudovej kultúry, ktorí tu žili v minulosti a odovzdávali toto nehmotné kultúrne dedičstvo aj svojím potomkom. Aj vďaka tomu, tu v tejto obci, koncom roku 2009 vznikla dedinská folklórna skupina DUJAVA, ktorá účinkuje pod záštitou Matice Slovenskej. Svoju činnosť zameriava na vyhľadávanie, zbieranie a uchovávanie folklórneho bohatstva zo šarišskej a zemplínskej oblasti východného Slovenska. Úlohou skupiny je najmä propagácia dedinských ľudových zvykov, piesní a tancov z danej oblasti, a to formou verejných vystúpení. V neposlednom rade jej cieľom je spájanie ľudí, ktorí milujú folklór, šírenie radosti a lásky z neho a uchovávanie zvykov našich predkov.

Charakteristika DFS Dujava

DFS Dujava sa skladá z približne 20 stálych členov, ktorú tvoria prevažne mladí ľudia vo veku od 15 – 30 rokov. Skupina pozostáva z dievčenskej speváckej zložky, tanečnej a hudobnej zložky. Pri časovo náročnejších vystúpeniach Dujava úzko spolupracuje s ľudovou hudbou Jána Šiváka zo Zborova. Repertoár zahŕňa tradičné piesne, tance a zvyky najmä regiónu Šariš. Členovia DFS Dujava účinkujú v tradičných krojoch daného regiónu. Vedúcou DFS Dujava je Mgr. Gabriela Balažová.

Od prvého vystúpenia v rodnej obci sa členovia skupiny zúčastňujú rôznych festivalov, plesov, svadieb (čepčenie nevesty), rodinných osláv a obecných slávností. Vďaka nadšeniu a talentu členov skupiny tento kolektív mladých ľudí svojou činnosťou, najmä vystúpeniami doma i v zahraničí, prináša radosť a potešenie priaznivcom ľudového umenia.

Ponuka DFS Dujava

Ponuka vystúpenia tanečnej, speváckej a hudobnej zložky DFS Dujava na:

- folklórnych slávnostiach či festivale vo vašom meste, obci,

- firemnom podujatí,

- rodinnej oslave,

- plese, zábave,

- svadbe

 

Jednotlivé tance, spevy a hudobné výstupy je možné zostaviť do kratších či dlhších celkov, presne podľa priestorových, časových alebo tematických potrieb objednávateľa. Cena vystúpenia je kalkulovaná v závislosti od dĺžky trvania programu, nákladov spojených s prepravou k Vám a po vzájomnej dohode zmluvných strán. V prípade záujmu o vystúpenie je kontakt možný telefonicky, poštou alebo e–mailom.

Kontaktné údaje:

DFS Dujava

Šiba 56

086 22 Kľušov

 

mobil: 0902 820 599, 0902 227 365

mail: gabriela.hanisova223@gmail.com,

        lenka.hanisova@gmail.com.

 

Ukážka čepenia nevesty

 

 

 

 

 


Oznamy obce

ODSTÁVKA VODOVODU


7.3.2018

Horný vodojem 8,30-15,30

--------------------------------------

14.3.2018

Dolný vodojem 8,30-15,30

Sťiahnuť oznam v pdf

Videoprezentácia


Počasie

img

Návštevnosť