Obec Šiba

Hľadať

Přejdi na obsah

Folklórna skupina Dujava

DEDINSKÁ FOLKLÓRNA SKUPINA (DFS) DUJAVA

,,Keď raz venujete svoje srdce folklóru už nie je cesta späť, je to láska na celý život....´´


Úvod
Jedným zo znakov, ktoré charakterizujú každú krajinu, je jej ľudová kultúra - ľudové zvyky, tradície, kroje, piesne, tance, hudba, slovesné diela a remeslá. V súčasnosti, vystupuje do popredia čoraz väčšia potreba zachovať dedičstvo našich
predkov s jeho jedinečnými znakmi a zvláštnosťami. Dôvodom, prečo je nutné chrániť ľudovú kultúru, sú neustále zmeny v životnom štýle, v spôsobe myslenia a konania ľudí. Folklór je súčasťou identity národov a národnostných menšín, má výrazné etnické znaky a dnes sa považuje za hodnotnú časť nehmotného kultúrneho dedičstva.
Tradícia a história DFS Dujava
Zvyky a tradície mali vždy regionálny charakter, pretože sa viazali na určitý región Slovenska. Obec Šiba viaže svoju kultúru k etnickej oblasti Šariša a Zemplína. Mnoho zvykov sa v tejto obci zachovalo dodnes, a to najmä vďaka nadšencom - milovníkom ľudovej kultúry, ktorí tu žili v minulosti a odovzdávali toto nehmotné kultúrne dedičstvo aj svojím potomkom. Aj vďaka tomu, tu v tejto obci, koncom roku 2009 vznikla dedinská folklórna skupina DUJAVA, ktorá účinkuje pod záštitou Matice Slovenskej. Svoju činnosť zameriava na vyhľadávanie, zbieranie a uchovávanie folklórneho bohatstva zo šarišskej a zemplínskej oblasti východného Slovenska. Úlohou skupiny je najmä propagácia dedinských ľudových zvykov, piesní a
tancov z danej oblasti, a to formou verejných vystúpení. V neposlednom rade jej cieľom je spájanie ľudí, ktorí milujú folklór, šírenie radosti a lásky z neho a uchovávanie zvykov našich predkov.
Charakteristika DFS Dujava
DFS Dujava sa skladá z približne 20 stálych členov, ktorú tvoria prevažne mladí ľudia vo veku od 15 - 30 rokov. Skupina pozostáva z dievčenskej speváckej zložky, tanečnej a hudobnej zložky. Pri časovo náročnejších vystúpeniach Dujava úzko spolupracuje s ľudovou hudbou Jána Šiváka zo Zborova. Repertoár zahŕňa tradičné piesne, tance a zvyky najmä regiónu Šariš. Členovia DFS Dujava účinkujú v tradičných krojoch daného regiónu. Vedúcou DFS Dujava je Mgr. Gabriela Balažová.
Od prvého vystúpenia v rodnej obci sa členovia skupiny zúčastňujú rôznych festivalov, plesov, svadieb (čepčenie nevesty), rodinných osláv a obecných slávností. Vďaka nadšeniu a talentu členov skupiny tento kolektív mladých ľudí svojou činnosťou, najmä vystúpeniami doma i v zahraničí, prináša radosť a potešenie priaznivcom ľudového umenia.
Ponuka DFS Dujava

Ponuka vystúpenia tanečnej, speváckej a hudobnej zložky DFS Dujava na:
- folklórnych slávnostiach či festivale vo vašom meste, obci,
- firemnom podujatí,
- rodinnej oslave,
- plese, zábave,
- svadbe

Jednotlivé tance, spevy a hudobné výstupy je možné zostaviť do kratších či dlhších celkov, presne podľa priestorových, časových alebo tematických potrieb objednávateľa. Cena vystúpenia je kalkulovaná v závislosti od dĺžky trvania programu, nákladov spojených s prepravou k Vám a po vzájomnej dohode zmluvných strán. V prípade záujmu o vystúpenie je kontakt možný telefonicky, poštou alebo e-mailom.

Kontaktné údaje:
DFS Dujava
Šiba 56
086 22 Kľušov

mobil: 0902 820 599, 0902 227 365
e - mail: gabriela.hanisova223@gmail.com, lenka.hanisova@gmail.com.

Ukážka čepčenia nevesty


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku