Obec Šiba

Oficiálne stránky obce

Aktuálne projekty
Kontakt

Obec Šiba
Šiba č. 142
086 22 Kľušov

TELEFÓN:     +421 54 479 12 33
FAX:              +421 54 488 54 69
STAROSTA:   +421 907 928 890


email:     obecsiba@wmx.sk
starosta: sibaobec@gmail.com

Úradné hodiny

Pondelok 7,30 - 12,3013,30 - 16,00
Utorok 7,30 - 12,3013,30 - 16,00
Streda 7,30 - 12,3013,30 - 16,00
Štvrtok 7,30 - 12,3013,30 - 16,00
Piatok 7,30 - 12,3013,30 - 16,00

QR kód


Materská škola

Materská škola je súčasťou budovy obecného úradu. Je to jednopodlažná účelová budova, ktorá bola v roku 2016 zrekonštruovaná a priestory sa rozšírili o ďalšiu triedu s kapacitou pre 36 detí.
Poskytuje celodennú plnohodnotnú, kvalifikovanú a profesionálne zabezpečovanú edukáciu detí spravidla vo veku od troch do šesť rokov.
Vytvára podmienky na uplatnenie aktivizujúcich metód a foriem vo výchovno - vzdelávacom procese, pomáha rodine plniť jej výchovnú funkciu, napomáha zámernému učeniu sa a komplexnému rozvoju osobnosti dieťaťa po vstup do základnej školy.
Každá trieda má vlastný vchod, šatňu so skrinkami, umyvárku s WC, spálňu.
Súčasťou materskej školy je vynovený priestranný školský dvor si pieskoviskom, preliezkami a šmykľavkami.
Prevádzka materskej školy je prispôsobená požiadavkám rodičov a odsúhlasená zriaďovateľom od
6,30hod. - do16, 00hod.

Základná škola a Materská škola vedú príkladnú spoluprácu. Deťom, učiteľky s podporou OcÚ pripravujú rôzne podujatia napr. karnevaly, sánkovačky, mini zimné olympijské hry, príchod Mikuláša, MDD a ďalšie zaujímavé aktivity pre radosť a rozvíjanie detských osobností.
Prevádzka MŠ sa začala 1. júla 1977.
K prevádzke MŠ patrí aj prevádzka JedálnePrvé obsadenie MŠ bolo:


Riaditeľka: Mária Rudyová
Učiteľka:     Anna: Hostová
Kuchárka:  Jozefína Zamborská
Školníčka: Jolana Rohaľová


Súčasné obsadenie:


Riaditeľka:     Mária Palšová
Učiteľka:         Mgr. Dana Straková
Učiteľka:         Mgr. Katarína Putnocká
Kuchárka:      Jana Rohaľová
Upratovačka: Erika RomanováFotogaléria

Deň detí a záchranné zložky - Klušov 2019


Fotogaléria 

Exkurzia - Farma Busov v Gaboltove 2019


Fotogaléria 

Exkurzia v Eko centre v Maľcove - 2019


Fotogaléria

Vylet Cermelska zeleznicka Kosice


FotogalériaSeparovaný zber

Návštevnosť