Obec Šiba

Hľadať

Přejdi na obsah

Materská škola

Materská škola: Výstavba v r. 1977.

Prevádzka MŠ sa začala 1. júla 1977. K prevádzke MŠ patrí aj prevádzka Jedálne

Prvé obsadenie MŠ bolo:
Riaditeľka: Mária Rudyová
Uč. Anna: Hostová
Kuchárka: Jozefína Zamborská
Školníčka: Jolana Rohaľová


Súčastné obsadenie:
Riaditeľka: Mária Palšová
Učiteľka: Mgr. Dana Straková
Učiteľka: Mgr Gabriela Balážová

Kuchárka: Jana Rohaľová
Upratovačka: Erika Romanová

Počet detí: 26

Materská škola sa nachádza v spoločnej budove s kultúrno – správnou budovou OcÚ, má však svoj vlastný vchod. MŠ pozostáva zo 6 miestností a 2 chodieb. MŠ navštevujú deti od 3 do 6 rokov. 6. ročné deti sú kvalitne pripravené do 1. ročníka ZŠ.

Základná škola a Materská škola vedú príkladnú spoluprácu. Deťom, učiteľky v spolupráci s OcÚ pripravujú rôzne podujatia napr. karnevaly, sánkovačky, mini zimné olympijské hry, príchod Mikuláša. Obce Šiba a Hervartov a ich ZŠ a MŠ usporadúvajú každoročne MDD. ZŠ a MŠ majú aj svoje školské rady.


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku