Obec Šiba

Hľadať

Přejdi na obsah

Plasty


Patria medzi najrozšírenejšie druhy obalových materiálov a stretneme sa s nimi skoro u každého výrobku. Plastov sa vyrába veľké množstvo a najčastejšie sa môžete stretnúť s PET - polyetyléntereftalát , PS - polystyrén, PP - polypropylén, PVC - polyvinylchlorid, HDPE - polyetylén vysokej hustoty a LDPE - polyetylén nízkej hustoty. Plasty predstavujú 11% z celkového množstva komunálnych odpadov a väčšina z nich je pomerne efektívne recyklovateľná. Ich nebezpečenstvo pre životné prostredie spočíva v ich dlhej dobe rozkladu, niektoré druhy plastov sa prakticky nerozkladajú a zostávajú v prostredí na stálo. Voľne pohodené plastové obaly sú neestetické a v krajine pôsobia ako pasce pre množstvo menších druhov živočíchov, ktoré v nich uviaznu a uhynú. Spaľovaním plastov sa do ovzdušia uvoľňuje množstvo nebezpečných toxických látok poškodzujúcich zdravie. Ich separáciou šetríme primárne zdroje - ropu a znižujeme množstvo odpadov ukladaných na skládky.
Na separáciu plastov sa používajú kontajnery ŽLTEJ FARBY.

Obr. 1. Kontajnery na separáciu odpadov z plastu.
Pri separácii odpadov z plastov sledujte recyklačné značky umiestnené na výrobkoch.


Obr. 2. Recyklačné značky

PET-polyetyléntereftalát
Využíva sa najčastejšie na výrobu nápojových obalov, obalov od čistiacich prostriedkov, rastlinných olejov.

Príklad obalov z PET plastov.

Pred vhodením PET obalu do kontajnera ho prosím stlačte, zmenšíte tým jeho objem, do košov sa vojde viac odpadu a vozidlá nebudú zbytočne voziť "vzduch". Aj takýmto jednoduchým spôsobom môžete zefektívniť zvoz odpadu.

HDPE-polyetylén vysokej hustoty,LDPE-polyetylén nízkej hustoty

Stretnete sa s nimi najmä v podobe fólii, vriec, nákupných tašiek, nádob od čistiacich prostriedkov, jogurtových nápojov, uzáverov od PET fliaš.

Obr. 4. Príklad odpadov z HDPE a LDPE plastov.
PP-polypropylén
Používajú sa na výrobu obalov od sladkostí, téglikov od jogurtov, obalov od kečupu, horčice, obalov od cestovín, rastlinných masiel.


Príklad obalov z PS plastov.
PVC-polyvinylchlorid
Patrí medzi plasty najviac poškodzujúce životné prostredia. Pri jeho spaľovaní dochádza k uvoľneniu chlóru a karcinogénnych dioxíov. Jeho recyklácia je zložitá a ročne sa v Európe zrecyklujú len 3 % zo všetkého PVC uvedeného na trh. Stretnúť sa s ním môžete v podobe obalov od jogurtových mliek, inštalatérskych trubiek, linolea.

Obr. 7. Príklad výrobkov z PVC plastov.
Odpady z PVC plastov sa vo väčšine miest a obcí neseparujú, informujte sa preto na vašom obecnom/mestskom úrade, ako nakladať s týmto druhom odpadu.Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku