Obec Šiba

Oficiálne stránky obce

Aktuálne projekty
Kontakt

Obec Šiba
Šiba č. 142
086 22 Kľušov

TELEFÓN:     +421 54 479 12 33
FAX:              +421 54 488 54 69
STAROSTA:   +421 907 928 890


email:     obecsiba@wmx.sk
starosta: sibaobec@gmail.com

Úradné hodiny

Pondelok 7,30 - 12,3013,30 - 16,00
Utorok 7,30 - 12,3013,30 - 16,00
Streda 7,30 - 12,3013,30 - 16,00
Štvrtok 7,30 - 12,3013,30 - 16,00
Piatok 7,30 - 12,3013,30 - 16,00

QR kód


Úradná tabuľa


NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. 4/2019

o určení miesta a času zápisu detí 1. Ročníka základnej školy a predškolskej dochádzky v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce ŠIBA
 
celý dokument 


Návrh Dodatku č. 5/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 01/2012
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šiba

 celý dokument NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. 6/2019 

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce


  celý dokument  Separovaný zber

Návštevnosť