Obec Šiba

OficiÁlne strÁnky obce

 Prvé informácie o počiatkoch vyučovania pochádzajú z r. 1854 -1856. Z tohto obdobia     neexistujú písomné záznamy, o vyučovaní sa dozvedáme z rozprávania občanov. Ďalšie informácie pochádzajú z roku 1923 – 1924. Žiaci sa učili už v školskej drevenej budove a bola len jednotriedka. V škol. roku 1931 -32 sa škola stáva dvojtriedkou. V tomto roku sa žiaci zúčastnili po prvý krát prvého sv. prijímania. V r. 1932 sa stará budova zbúrala a začína sa stavať nová budova, ktorá podnes slúži na vyučovanie žiakov z našej obce.

Riaditeľka: PaeDr. Andrea Sokolová

Učiteľka: Mgr. Ľudmila Balážová
Katechétka: Katarína Zuščíková

Upratovačka: Monika Hanišová

Fotogaléria

Oznamy obce

ODSTÁVKA VODOVODU


7.3.2018

Horný vodojem 8,30-15,30

--------------------------------------

14.3.2018

Dolný vodojem 8,30-15,30

Sťiahnuť oznam v pdf

Videoprezentácia


Počasie

img

Návštevnosť