Obec Šiba

Hľadať

Přejdi na obsah

Základná škola

Prvé informácie o počiatkoch vyučovania pochádzajú z r. 1854 -1856. Z tohto obdobia neexistujú písomné záznamy, o vyučovaní sa dozvedáme z rozprávania občanov. Ďalšie informácie pochádzajú z roku 1923 – 1924. Žiaci sa učili už v školskej drevenej budove a bola len jednotriedka. V škol. roku 1931 -32 sa škola stáva dvojtriedkou. V tomto roku sa žiaci zúčastnili po prvý krát prvého sv. prijímania. V r. 1932 sa stará budova zbúrala a začína sa stavať nová budova, ktorá podnes slúži na vyučovanie žiakov z našej obce.

Riaditeľka: PaeDr. Andrea Sokolová
Učiteľka: Mgr. Ľudmila Balážová
Katechétka: Katarína Zuščíková


FOTOGALÉRIA


Deň detí 2015
Hviezdoslavov Kubín, piesne našich babičiek, pytagoriáda 2015
Karneval 2015
Plavecký výcvik 2015
Dopravné ihrisko Prešov 2015
Dentálna hygiena - beseda 2015
Deň Matiek 2015
Karneval 20.2.2014
Privítanie prvákov v školskom roku 2013/2014, vystúpenie ku Dňu dochodcov, návštevy Planetária a privítania Mikuláša.
Zvyky a tradície v mojej obci
Výlet Belianske Tatry a Kežmarský zámok 4.6.2014
Vianočná besiedka 2014
Deň Matiek
Plavecký výcvik
Slávik Slovenska
Ľudové tradície - Radničné námestie Bardejov


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku