A
A
A

Stavebné povolenia

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
8.2.2024
Ziadost o dodatocne povolenie stavby spojene s kolaudaciou stavby
Detail dokumentu
Dátum 8.2.2024
Názov Ziadost o dodatocne povolenie stavby spojene s kolaudaciou stavby
2.10.2023
Žiadosť o terénne úpravy
Detail dokumentu
Dátum 2.10.2023
Názov Žiadosť o terénne úpravy
2.10.2023
Žiadosť o zmene stavby pred dokončením podľa §68
Detail dokumentu
Dátum 2.10.2023
Názov Žiadosť o zmene stavby pred dokončením podľa §68
2.10.2023
Žiadosť o vydanie SP na stavebné úpravy
Detail dokumentu
Dátum 2.10.2023
Názov Žiadosť o vydanie SP na stavebné úpravy
2.10.2023
Žiadosť o stavebné povolenie
Detail dokumentu
Dátum 2.10.2023
Názov Žiadosť o stavebné povolenie
2.10.2023
Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby (lehoty vystávby)
Detail dokumentu
Dátum 2.10.2023
Názov Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby (lehoty vystávby)
2.10.2023
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
Detail dokumentu
Dátum 2.10.2023
Názov Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
2.10.2023
Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby
Detail dokumentu
Dátum 2.10.2023
Názov Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby
2.10.2023
Žiadosť o odstránenie stavby
Detail dokumentu
Dátum 2.10.2023
Názov Žiadosť o odstránenie stavby
2.10.2023
Ziadosť o dodatočné povolenie stavby
Detail dokumentu
Dátum 2.10.2023
Názov Ziadosť o dodatočné povolenie stavby
2.10.2023
Žiadosť na skúšobnú prevádzku
Detail dokumentu
Dátum 2.10.2023
Názov Žiadosť na skúšobnú prevádzku
2.10.2023
Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku
Detail dokumentu
Dátum 2.10.2023
Názov Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku
2.10.2023
Vyhlásenie stavebný dozor - stavba
Detail dokumentu
Dátum 2.10.2023
Názov Vyhlásenie stavebný dozor - stavba
2.10.2023
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
Detail dokumentu
Dátum 2.10.2023
Názov Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
2.10.2023
Podnet na vykonanie SSD
Detail dokumentu
Dátum 2.10.2023
Názov Podnet na vykonanie SSD
2.10.2023
Ohlásenie drobná stavba
Detail dokumentu
Dátum 2.10.2023
Názov Ohlásenie drobná stavba
2.10.2023
Návrh na vydanie územného rozhodnutia
Detail dokumentu
Dátum 2.10.2023
Názov Návrh na vydanie územného rozhodnutia
2.10.2023
Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby
Detail dokumentu
Dátum 2.10.2023
Názov Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby
2.10.2023
Návrh na kolaudáciu
Detail dokumentu
Dátum 2.10.2023
Názov Návrh na kolaudáciu
Facebook