A
A
A

Obec

Základné informácie

Obec Šiba leží na severovýchodnom úpätí Čergova, v doline potoka Šibianska voda. Sídlisko založil Šoltýs s roľníckymi usadlíkmi v 14. storočí. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z roku 1427, kedy už bola rozvinutou poľnohospodárskou usadlosťou. Z remesiel sa v minulosti darilo šindliarstvu a korytárstvu. Dnes má Šiba približne 622 obyvateľov slovenskej, rusínskej, ukrajinskej i českej národnosti. Sakrálnou dominantou obce je rímskokatolícky Kostol sv. Kozmu a Damiána, ktorý bol vysvätený v roku 1991. V roku 2001 bol k nemu pribudovaný Dom nádeje. Začiatky školstva v obci datujeme od roku 1854. Dnes tu funguje základná škola a materská škola. Zo svetských pamiatok sa zachoval v obci klasicistický kaštieľ, ktorý je stále obývaný a niekoľko starých sypancov. V obci pôsobí Dobrovoľný hasičský zbor. Výstavba požiarnej zbrojnice prebehla v rokoch 1987 až 1989. V oblasti kultúry pôsobí v obci seniorská ženská spevácka skupina. Šport je zastúpený futbalovým klubom Telovýchovná jednota POĽANA ŠIBA, ktorý od roku 2006 prezentuje obec vo vyššej futbalovej súťaži. V roku 2008 prebehla aj rekonštrukcia miestneho futbalového ihriska a športového areálu. Zo Šiby vedie niekoľko turistických trás do pohoria Čergov.

Facebook