A
A
A

Projekty

Revitalizácia cintorína v obci Šiba, 1. etapa - výstavba chodníka Areálové spevnenie plochy a prístup k pamätihodnosti ( krížu ) na cintoríne v obci Šiba
2.10.2023

Revitalizácia cintorína v obci Šiba, 1. etapa - výstavba chodníka Areálové spevnenie plochy a prístup k pamätihodnosti ( krížu ) na cintoríne v obci Šiba

Rekonštrukcia základnej školy Šiba
2.10.2023

Rekonštrukcia základnej školy Šiba

Národný projekt Cesta na trh práce 3 11/2019 – 10/2023
2.10.2023

Národný projekt Cesta na trh práce 3 11/2019 – 10/2023

Rekonštrukcia mosta v obci Šiba (pri rod. domoch č. 4 a 5)
2.10.2023

Rekonštrukcia mosta v obci Šiba (pri rod. domoch č. 4 a 5)

Rekonštrukcia vnútorných priestorov futbalovej šatne a výmena ochrannej siete za futbalovou bránou
2.10.2023

Rekonštrukcia vnútorných priestorov futbalovej šatne a výmena ochrannej siete za futbalovou bránou

Národný projekt Chyť sa svojej šance 10/2021 – 12/2023
2.10.2023

Národný projekt Chyť sa svojej šance 10/2021 – 12/2023

Výstavba detského workoutového ihriska
2.10.2023

Výstavba detského workoutového ihriska

Vybudovanie bezplatnej WiFi siete na verejných miestach v obci Šiba
2.10.2023

Vybudovanie bezplatnej WiFi siete na verejných miestach v obci Šiba

Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby
2.10.2023

Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Cesta na trh práce
2.10.2023

Cesta na trh práce

Facebook