A
A
A

Profil verejného obstarávateľa

OBEC ŠIBA

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zriaďuje obec Šiba, na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Profil verejného obstarávateľa na Úrade pre verejné obstarávanie:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5529?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=&ico=00322652&obec=&month=&year=2021&text=

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
IČO: 00322652
DIČ: 2020624727
Bankové spojenie: Prima banka, a.s., IBAN : SK94 5600 0000 0036 0461 2001

KONTAKTNÁ OSOBA
Peter Lenárt, starosta obce

ADRESA
Obec Šiba
Šiba 142
086 22  Šiba

KONTAKT
Telefón: +421544791233
Fax: +421544885469
e-mail: obecsiba@wmx.sk sibaobec@gmail.com

internetová adresa: www.obecsiba.sk

Facebook