A
A
A

Materská škola

Materská škola je súčasťou budovy obecného úradu. Je to jednopodlažná účelová budova, ktorá bola v roku 2016 zrekonštruovaná a priestory sa rozšírili o ďalšiu triedu s kapacitou pre 36 detí.
Poskytuje celodennú plnohodnotnú, kvalifikovanú a profesionálne zabezpečovanú edukáciu detí spravidla vo veku od troch do šesť rokov.

Vytvára podmienky na uplatnenie aktivizujúcich metód a foriem vo výchovno – vzdelávacom procese, pomáha rodine plniť jej výchovnú funkciu, napomáha zámernému učeniu sa a komplexnému rozvoju osobnosti dieťaťa po vstup do základnej školy.
Každá trieda má vlastný vchod, šatňu so skrinkami, umyvárku s WC, spálňu.
Súčasťou materskej školy je vynovený priestranný školský dvor si pieskoviskom, preliezkami a šmykľavkami.
Prevádzka materskej školy je prispôsobená požiadavkám rodičov a odsúhlasená zriaďovateľom od 7 hod. – do16,30 hod.

Základná škola a Materská škola vedú príkladnú spoluprácu. Deťom, učiteľky s podporou OcÚ pripravujú rôzne podujatia napr. karnevaly, sánkovačky, mini zimné olympijské hry, príchod Mikuláša, MDD a ďalšie zaujímavé aktivity pre radosť a rozvíjanie detských osobností.

Materská škola

Prvé obsadenie MŠ bolo:

Riaditeľka:  Mária Rudyová
Učiteľka:     Anna: Hostová
Kuchárka:   Jozefína Zamborská
Školníčka:   Jolana Rohaľová

DSC_0181

Súčasné obsadenie:

Riaditeľka:      Mgr. Dana Straková
Učiteľka:         Mária Palšová
Učiteľka:         Mgr. Katarína Putnocká
Kuchárka:        Jana Rohaľová
Upratovačka:  Erika Romanová

Facebook