A
A
A

Kontakt

Tel. obecný úrad:  054/4791233

Tel. starosta obce:  +421907928890

Email - kancelária:  obecsiba@wmx.sk

Email – starosta:  sibaobec@gmail.com

 

Adresa

Obec Šiba

Šiba č. 142

086 22 Kľušov

 

Kompetencie:
Obec Šiba je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

www.dobraobec

Dobraobec s.r.o.
Švermova 1085/40
073 01 Sobrance
Slovenská republika

e-mail: info@dobraobec.sk

Facebook