A
A
A

Základná škola

Prvé informácie o počiatkoch vyučovania pochádzajú z r. 1854 -1856. Z tohto obdobia neexistujú písomné záznamy, o vyučovaní sa dozvedáme z rozprávania občanov. Ďalšie informácie pochádzajú z roku 1923 – 1924. Žiaci sa učili už v školskej drevenej budove a bola len jednotriedka. V škol. roku 1931 -32 sa škola stáva dvojtriedkou. V tomto roku sa žiaci zúčastnili po prvý krát prvého sv. prijímania. V r. 1932 sa stará budova zbúrala a začína sa stavať nová budova, ktorá podnes slúži na vyučovanie žiakov z našej obce.

Riaditeľka:

PaeDr. Andrea Sokolová

Učiteľka:

Mgr. Ivana Černická 

Katechétka:

Mgr. Katarína Zuščíková

Vychovávateľka:

Bc. Daniela Blažejčíková

Upratovačka:

Monika Hanišová 

Facebook