A
A
A

Dobové fotografie obce

Toto sú zreštaurované a nafarbené fotografie z našej obce. Postupne sa budú pridávať aj iné fotografie na ktorých sa ešte pracuje. Kto by mal ešte doma nejaké zaujímavé čiernobiele fotky a vedel by aspoň čiastočný popis, môže doniesť na obecný úrad. Fotka sa na druhý deň zoskenovaná vráti majiteľovi naspäť.


Po I.sv.vojne - Lenárt od školy, manželka, syn Ján - budúci učiteľ, tri dcéry, Marcin Ján(Poľka) - zať


Lesné robotníčky po II. sv. vojne + horári. Pracovný odev na poli a pri sadení stromov.

1920 - rodina Polčinová

1930 - píla pod obcou, firma TISZA

1940 - z ľava: kostolník (Adamišin), farár, zemepán (Ficker Jozef), Šima Ján
Mládež 1940 - z ľava: Neznámy, Neznáma, Blažejčík Ján, Cigľariková Anna (r. Miškaninová), Šima Ján, Marcinová Mária (r. Hajtolová), Kaščák Adolf, Vašková Anna (r. Banasová - Majirská)

Brigádnici z lesov na výlete. Horári: Mikula Ján, Breda Ján, Čech Ján. Kočiš: Adolf Kaščák. Učni: Mauer Vinco, Kašprik Karol. Ženy zo Šiby a Hertníka

1930 - píla pod Šibou. Jedle mali objem až 15m3 kus. Dnes majú jedle 1,5 až 2,5m3
Facebook