A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
23.2.2024
KANDIDÁTI PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - 23. marca 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.2.2024
Názov KANDIDÁTI PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - 23. marca 2024
Popis Kandidáti pre voľby prezidenta Slovnskej republiky - konané dňa 23.03.2024.
20.2.2024
Zverejnenie návrhu do obchodnej verejnej súťaže na prevod akcií obce Šiba v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.2.2024
Dátum zvesenia 23.3.2024
Názov Zverejnenie návrhu do obchodnej verejnej súťaže na prevod akcií obce Šiba v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Popis Predloženie súťažných návrhov do OVS na prevod akcií obce Šiba v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
13.2.2024
Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.2.2024
Názov Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov
2.2.2024
Oznámenie - email na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.2.2024
Názov Oznámenie - email na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
2.2.2024
Oznámenie - email na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.2.2024
Názov Oznámenie - email na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
2.2.2024
Oznámenie - okrsok, volebná miestnoť
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.2.2024
Názov Oznámenie - okrsok, volebná miestnoť
30.1.2024
Podmienky obchodnej verejnej súťaže
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.1.2024
Dátum zvesenia 29.4.2024
Názov Podmienky obchodnej verejnej súťaže
30.1.2024
Výzva na uplatnenie predkupného práva
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.1.2024
Dátum zvesenia 29.4.2024
Názov Výzva na uplatnenie predkupného práva
30.1.2024
Zámer a spôsob prevodu akcii VVS, a. s.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.1.2024
Dátum zvesenia 29.4.2024
Názov Zámer a spôsob prevodu akcii VVS, a. s.
18.1.2024
Aktualizácia Plánu udržateľnosti mobility PSK - zaslanie správy o hodnotení stategického dokumentu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.1.2024
Názov Aktualizácia Plánu udržateľnosti mobility PSK - zaslanie správy o hodnotení stategického dokumentu
2.10.2023
Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.10.2023
Názov Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
19.9.2023
Vyhlásenie výberového konania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.9.2023
Názov Vyhlásenie výberového konania
19.9.2023
Program hospodárskeho a soc. rozvoja PSK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.9.2023
Názov Program hospodárskeho a soc. rozvoja PSK
19.9.2023
Adaptačná stratégia PSK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.9.2023
Názov Adaptačná stratégia PSK
23.11.2021
Oznámenie o začatí obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie / ÚPN-O Šiba /.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.11.2021
Názov Oznámenie o začatí obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie / ÚPN-O Šiba /.
Facebook